Այսօր: Հինգշաբթի, 19 Հուլիսի 2018թ.
Փարաքարի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 269
ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՀայտարարությունԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Սամվել Վարդանյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
11/10/2017
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
31/10/2017
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքի Նկարագիր

 

Պաշտոնը՝ Տնտեսական զարգացման հարցերով պատասխանատու

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Տնտեսական զարգացման հարցերով պատասխանատուն (այսուհետ՝ ՏԶՊ) նշանակվում է համայնքի ղեկավար կողմից՝ նպատակ հետապնդելով նպաստելու տեղական տնտեսական զարգացմանը: ՏԶՊ- ն նշանակվում է պայմանագրային հիմունքներով, նա չի հանդիսանում համայնքային ծառայող։

ՏԶՊ-ն ուղղակիորեն ենթարկվում է համայնքի ղեկավարին: Նա համագործակցում է համայնքապետարանի և կառավարության համապատասխան բաժինների, այլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ), տնտեսական զարգացման նպատակ հետապնդող պետական այլ հաստատությունների, տեղական ձեռնարկությունների, պոտենցիալ ներդրողների, հասարակական կազմակերպությունների (այսուհետ՝ ՀԿ-ներ) և զանգվածային լրատվական միջոցների (այսուհետ՝ ԶԼՄ-ներ) հետ:   

ՏԶՊ-ն աշխատում է նպաստել մրցակցային առավելությունների հիման վրա համայնքի տնտեսական զարգացմանը և աջակցել կայուն աշխատատեղերի ստեղծմանը:

ՏԶՊ-ն է Տեղական տնտեսական զարգացման պլանի (այսուհետ՝ ՏՏԶՊ) հիմնական համակարգողը և տեքստի հիմնական հեղինակը, խմբագիրը: 

 

Ստորև ներկայացված է ՏԶՊ-ի պարտականությունների և կարողությունների ցանկը: Յուրաքանչյուր համայնքապետարան ինքնուրույն է որոշում, թե ներկայացված կետերից որոնք են, որ ՏԶՊ-ի կողմից պարտադիր կատարման են ենթակա և որոնք՝ ոչ: Համայնքապետարանը կարող է որոշում կայացնել ունենալ ավելի քան մեկ ՏԶՊ և բաշխել պարտականությունները վերջիններիս միջև: Հաշվի առնելով ՏԶՊ-ի աշխատանքի բարդությունը և բազմազանությունը, համայնքապետարանը ձեռնարկում է ՏԶՊ-ի մասնագիտական զարգացման համար անհրաժեշտ քայլեր, ինչպես նաև աջակցում վերջինիս՝ աշխատանքների իրականացման գործում:

 

Աշխատանքային պարտականություններ

 

 1. 1.    Տնտեսականզարգացում

 

 • Աջակցել համայնքապետին մշակելու ՏՏԶՊ-ն՝ ՏԻՄ, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության դերակատարների հետ համատեղ։
 • Համապատասխանեցնել ՏՏԶՊ-ն առկա այլ փաստաթղթերի հետ, ներառյալ՝ մշակված ռազմավարություններ, ծրագրեր և մասնավոր հատվածի պլաններ։
 • Իրականացնել տեղական տնտեսական վերլուծություններ հետևյալ թեմաների շրջանակներում՝ տեղական համագործակցություն, ֆինանսների հասանելիություն, տնտեսության կառուցվածք, ենթակառուցվածքներ և ընթացակարգեր, մարդկային կապիտալ, արտաքին դիրքավորում և մարքեթինգ։Նպաստել տնտեսական զարգացման ընդհանուր տեսլականի և նպատակների ձևակերպմանը, ինչպես նաև գործողությունների ու նախագծերի սահմանմանը։
 • Համակարգել գործողությունների պլանի մշակման և իրականացման գործընթացը՝ առկա բյուջեի և համայնքապետարանի կողմից սահմանված առաջնահերթությունների շրջանակներում։
 • Ձեռնարկել վերլուծություն տնտեսական և ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղությունների բացահայտման նպատակով և մշակել ռազմավարություն՝ այդ հնարավորությունների հետագա զարգացման ուղղությամբ։
 • Բացահայտել տնտեսական զարգացման ծրագրերի և նախագծերի ֆինանսավորման տարբեր հնարավորություններ։
 • Աշխատանքներում ներգրավել ՏԻՄ բոլոր այն ստորաբաժանումները, որոնք նպատակ են հետապնդում բարձրացնել վարչարարական և հանրային ծառայությունների որակը և բարելավել բիզնես միջավայրը:
 • Նախաձեռնել և իրականացնել գործողություններ, որոնք ուղղված են գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանը համայնքներում։

 

2.   Ձեռնարկատիրության զարգացում

 

 • Նախաձեռնել և իրականացնել գործողություններ, որոնք ուղղված են գործարար միջավայրի զարգացմանը համայնքներում։
 • Առաջարկել գաղափարներ բիզնես ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ՝ բիզնես-ինկուբատոր, արդյունաբերական գոտի, արդյունաբերական պարկ և այլն։
 • Համակարգել և իրականացնել ներդրումների ներգրավմանը ուղղված գործողություններ։
 • Գործել որպես հիմնական կոնտակտային անձ՝ գործարարների և ինվեստորների, ինչպես նաև պետական գործակալությունների համար։
 • Աջակցել տեղական արժեքային շղթաների զարգացմանը։
 • Աջակցել աշխատուժի զարգացման գործընթացին ՝ հաշվի առնելով գործող և սկսնակ բիզնեսների պահանջարկը։
 • Տրամադրել տնտեսական և գործարար զարգացման վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ՏԻՄ-երին, կառավարության ներկայացուցիչներին, գործարարներին և շահագրգիռ այլ խմբերին։
 • Նպաստել բիզնեսի աջակցմանը ուղղված ծառայությունների զարգացմանը և ստեղծել բիզնեսի աջակցման համապատասխան մեխանիզմներ։
 • Առաջարկներով հանդես գալ փոքր և միջին ձեռնարկությունների (այսուհետ՝ ՓՄՁ) զարգացմանն ուղղված վարկային միջոցների ձևավորման նպատակով։
 • Տեղեկացնել տեղական բիզնեսներին առկա ֆինանսավորման հնարավորությունների մասին և նպաստել այդ ֆինանսավորման գործիքների զարգացմանը:

 

3. Մարքեթինգևհաղորդակցություն

 

 • Բացահայտել տեղական գործարարության զարգացման կարիքները և նպաստել արդյունավետ մարքեթինգային խրախուսման միջոցառումների կիրառմանը՝ ներդրումների ներգրավման նպատակով։   
 • Ստեղծել և պահպանել սերտ համագործակցություն գործարար և տնտեսական զարգացման համապատասխան կառույցների և պետական ​​գերատեսչությունների հետ՝ ծրագրերի անխափան իրականացումը ապահովելու և ՏԻՄ շահերը ներկայացնելու համար։
 • Հավաքագրել, մշակել և ներկայացնել սոցիալական, տնտեսական, ժողովրդագրական եւ համայնքային տվյալներ, որոնք կաջակցեն ՏԻՄ աշխատանքներին։
 • Հավաքագրել տեղեկատվություն միջազգային տոնավաճառների, ցուցահանդեսների վերաբերյալ, որտեղ կարող է ներկայացվել համայնքապետարանի ներուժը, և կազմակերպել համայնքապետարանի մասնակցությունը նմանատիպ միջոցառումներին:

 

Պահանջվող որակավորումներ

 

ՏԶՊ-նտիրապետում էգիտելիքներիհետևյալբնագավառներում՝

 

 • տեղական տնտեսական զարգացման ռազմավարություններ, զարգացման միտումներ և սկզբունքներ,
 • բիզնես  պլանավորում և զարգացում, ներառյալ՝ մարքեթինգի և հաղորդակցության գործիքներ և ռազմավարություններ,
 • ներդրումների ներգրավման և խթանման սկզբունքներ և գործիքներ
 • ֆինանսական կառավարում,
 • ռազմավարական գործընկերներության ձևավորում և համագործակցային հարաբերությունների զարգացում,
 • ՏԻՄ օրենսդրության, ընթացակարգերի մասին պատշաճ տեղեկացվածություն,
 • տեղական տնտեսական, մշակութային և քաղաքական միջավայրի մասին իմացություն:

 

ՏԶՊ-նտիրապետում էհետևյալհմտություններինևկարողություններին՝

 

 • աշխատել տեղական տնտեսական զարգացման պլանի մշակման և իրականացման ուղղությամբ,
 • խրախուսել համայնքային տնտեսական զարգացման նախաձեռնություններ և ծրագրեր,
 • իրականացնել հետազոտություններ և կազմել համապատասխան  հաշվետվություններ,
 • անցկացնել հանդիպումներ գործընկերների հետ և համակարգել խմբային քննարկումները,
 • ցուցաբերել գերազանց հաղորդակցման հմտություններ շահագրգիռ կողմերի հետ հաղորդակցվելիս, ներառյալ՝ գործարարների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և պետական համակարգի պաշտոնատար անձանց հետ աշխատելիս,
 • համակարգչային ծրագրերի, ինչպես նաև սոցիալական մեդիայի տիրապետում,
 • անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը պարտադիր է:
Բոլորը
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, Գ. Փարաքար, Նաիրի 42

0231 6-00-42, 060-53-00-42

paraqar.armavir@mta.gov.am

Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2018 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՓԱՐԱՔԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ v2.02
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner