Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնք
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար, 6-00-42, 060-53-00-42 info@parakar.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 նոյեմբերի 2022 թվականի N 474-Ա

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարմանմասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ կետի, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներով, հաշվի առնելով, որ Սամվել Արտավազդի Սաֆարյանը /ծնված՝ 14.04.1946թ., անձնագիր՝ AՏ 0445773, տրված՝ 21.12.2018թ. 008-ի կողմից, հաշվառված՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Ծաղկահովիտ համայնք, գ. Գեղաձոր, 1 փողոց, 31 տուն հասցեում/ 2022թվականի նոյեմբերի 28-ին առձեռն՝ ստորագրությամբ հանձնելու միջոցով ստացել է համայնքի ղեկավարի 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ի թիվ 2655 ծանուցումը և 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ին ներկայացել է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքարի համայնքապետարանի իրավաբանական բաժին վարչական լսումներին, մասնակի կատարել է պարտավորությունը /հիմք՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ի 67254158 դրամարկղի մուտքի օրդերը/, հիմք ընդունելով Ս. Սաֆարյանի 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ի 3454 դիմումը և 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ի վարչական վարույթի քննարկման մասին թիվ 2 արձանագրությունը. որոշում եմ՝

1. Սամվել Սաֆարյանի հետ կնքել պարտավորությունների աստիճանական մարման ժամանակացույց՝ 6 ամիս ժամկետով, համաձայն հավելվածի:

2. Սամվել Սաֆարյանի նկատմամբ 76435 /յոթանասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունհինգ/ ՀՀ դրամ գույքահարկի 2011-2020թվականների համար հաշվարկված պարտավորությունները գանձելու համար հարուցված վարչական վարույթը կասեցնել 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ին կազմված ժամանակացույցի վերջնաժամկետով՝ մինչև 2023 թվականի մայիսի 6-ը:

3. Ժամանակացույցով սահմանված վճարման ժամկետները խախտելու դեպքում վերսկսել վարույթը:

4. Որոշումն ուժի մեջ է մտնում որոշման մասին Ս.Սաֆարյանին պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                             Դ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ2022 թ. նոյեմբերի  29

գ. Փարաքար